fbpx

Forskellen på forelskelse, kærlighed og begær

kærlighed

I nutidens Danmark har vi friheden til at vælge til og vælge fra, når det kommer til romantiske relationer. Tidligere var ægteskabet primært en rationel, praktisk og økonomisk foranstaltning, der blev arrangeret – og hvis du var heldig, var der også romantiske følelser. Idealet om et parforhold, der bygger på en stormfuld forelskelse, store kærlighedsfølelser og seksuelt begær er blomstret i takt med en mere liberal ægteskabslovgivning i begyndelsen af 1900-tallet, kvinders stigende økonomiske frihed og ligestilling samt populærkulturens indflydelse.

Populærkulturen dyrker forelskelsen og seksuel tiltrækning, og i romantiske Hollywood-film idylliseres forelskelsen. Hvis bare der er forelskelse, så kommer kærligheden også. Men stormfuld forelskelse ender ikke altid med “de levede lykkeligt til deres dages ende”. Faktum er, at mange par kæmper med at holde fast i det varige og stabile kærlighedsforhold – og op mod 42% af de danske ægteskaber ender i skilsmisse. For at vedligeholde gnisten og skabe varig kærlighed skal der en kontinuerlig indsats til, hvilket kræver engagement og overbærenhed.

Hvad er ægte kærlighed? Hvad er forskellen på forelskelse, kærlighed og begær? Det giver jeg mit bud på i denne artikel, hvor jeg først beskriver forelskelse, kærlighed og til sidst begær og lyst.

1) Forelskelse

Forelskelse bygger på en stærk trang til at knytte sig til et andet menneske og et grundlæggende behov for at videreføre sine gener. De fleste kender det som en helt fantastisk og særlig følelse. Når du er forelsket, oplever du typisk den bedste version af dig selv og din partner. Det er en kemisk cocktail i hjernen, der består af kærligheds- og belønningshormoner. Det giver dig en lidt nervøs fornemmelse og sommerfugle i maven, og det får dig til at se alt det positive og skønne ved din partner. Ofte er du helt opslugt af din partner, som du giver al din tid og opmærksomhed. Du vil vide mere om din partner, og du ønsker at blive involveret og introduceret for venner og familie. Det handler som nævnt også om artens overlevelse, idet forelske giver dig en stor lyst til at formere dig. Altså er forelskelse forbundet med stærkt øget sexlyst.

Forelskelseshormonerne

Forelske udløser og forøger en række hormoner og signalstoffer, der alle bidrager til den stærke kropslige og mentale tiltrækning.

  • Et øget niveau af oxytocin, der også er kendt som kærlighedshormonet, giver dig en følelse af tryghed, samhørighed, hengivenhed og kærlighedsrus, når du er forelsket. Det udløses især ved langvarig øjenkontakt fysisk kontakt som kys, kram og sex. Dette er også hormonet, der får forældre og børn til at knytte bånd.
  • Når signalstoffet dopamin, der er forbundet med lykke- og belønning, udløses, giver det dig en følelse af afslappethed, tilfredshed og glæde.
  • Vasopressin, der minder om kærlighedshormonet oxytocin, øges også, hvilket får dig til at knytte dig og føle samhørighed.
  • Kønshormonet testosteron øges også hos både mænd og kvinder, hvilket resulterer i øget sexlyst.
  • Cortisol, der er kendt som stresshormonet, stiger ligeledes og resulterer i en følelse af alarmberedskab, nervøsitet og angst. Du frygter at miste din partner, og derfor er du ekstra opmærksom og fokuseret på dig selv og din partner.
  • Signalstoffet serotonin falder derimod under forelskelsen, hvilket gør dig yderst fokuseret og målrettet, og det medfører, at du bliver besat af din partner.

Alle forelskelser slutter, og en typisk forelskelse varer fra nogle uger til et års tid. Herefter vender kroppen tilbage til sin normalitet, og den “passive” forelskelse skal nu erstattes af den “aktive” kærlighed.

Forelskelsen er ikke tilfældig

Forskning viser, at det kun tager en femtedel af et sekund at blive forelsket, og det er ikke tilfældigt, hvem du forelsker dig i. En kombination af biologi, social adfærd og fortid afgør, hvem du forelsker dig i. Dine uløste konflikter og særlige relationsstrategier fra opvæksten påvirker ubevidst og indirekte, hvem du bliver forelsket i. Det er dine tidligste erfaringer, oplevelser og følelser, der ubevidst spiller ind i valget af partner og parforhold på godt og ondt. Når du bliver forelsket i en person, kan det føles som om, at du allerede kender alt ved denne person. Jeres samspil føles måske helt naturligt – og det skyldes typisk, at personen har træk, der minder om centrale personer fra din opvækst.

I forelskelsen ligger også kimen til konflikter, og din partner har potentialet til at sætte gang i alle dine sårede følelser og traumer. Ifølge parterapeut Jytte Vikkelsøe opstår en forelskelse kun, når der er et forløsende og krænkende aspekt i relationen. Læs desuden mere om barndommens indvirkning på parforholdet her: tilknytningsmønstre og parforhold.

2) Kærlighed

Ægte kærlighed er i min optik at udvise forståelse og respekt for hinandens forskelligheder og uenigheder. Det er at føle sig rummet, elsket og accepteret for den, du er. At være trygt tilknyttet til hinanden giver grobund for et kærligt og varigt parforhold, hvilket kræver en høj grad af fortrolighed og tillid. Læs mere her: tryg tilknytning.

Ægte kærlighed handler også om vedvarende kemi imellem to mennesker. Kemien kan have mange facetter – den kan være seksuel, intellektuel, følelsesmæssig, interessedrevet eller spirituel. Typisk kan et parforhold ikke rumme alle facetter, og så må du prioritere og vælge, hvilke facetter, der er vigtigst for dig på den lange bane. Det er meget sjældent, at en partner kan indfri alle dine forventninger – og derfor må du være realistisk og accepterende.

Kærlighed handler om aktive valg

Kærlighed i det langvarige parforhold handler om samhørighed og tryghed, og så handler det i høj grad om handlinger. At elske hinanden på den lange bane er et aktivt valg. Ægte kærlighed er altså ikke en selvfølge, men et aktivt valg, der kræver engagement, accept og rummelighed. Det er samtidig en vished om, at kærligheden også kan være konfliktfyldt og kaotisk. Alle parforhold oplever svære perioder, og det er jeres bevidste og aktive tilgang, der er afgørende for jeres fælles fremtid.

Mange tror, at hvis bare de finder den eneste ene, så kommer det hele af sig selv. Forelskelse og kærlighed i overflod. Men kærlighed er aldrig betingelsesløs – kærlighed er et aktivt valg. Det er at vælge hinanden igen og igen. Det er en kombination af gensidig tiltrækning og forpligtelse, hvor I begge ønsker det bedste for hinanden. Det er at se bag ved adfærd og lytte opmærksomt.

Samtidig er det et valg om at handle på en måde, der fremmer kærligheden og engagementet i jeres relation. Det er store og små handlinger, der er limen i parforholdet. Det er at give uden altid at forvente noget igen. Det er at være overbærende i en presset eller konfliktfyldt situation. Det er at give plads og pauser, tale om forventninger og bekymringer, planlægge kærestetid, give hinanden tjenester, skrive en sød sms, drikke morgenkaffe sammen, kysse hinanden godnat. Læs mere om de mange måder at udtrykke kærlighed på her: de 5 kærlighedssprog.

Et stærkt venskab er fundamentet

Når forelskelsen damper af og ikke længere buldrer derudad, opdager du måske fejl og svagheder hos din partner. Flere konflikter opstår, og ting, som du tidligere var blind overfor, bliver nu tydeligere og måske anstrengende. Du skal nu for alvor lære din partner at kende – og dét du ved første øjekast fandt tiltrækkende ved din partner, kan pludselig virke irriterende eller frastødende. Forelskelsens blindhed forsvinder og skal nu erstattes af kærlighed, accept og empati, hvis I skal lykkedes som par og finde ægte kærlighed.

Ifølge den amerikanske parterapeut og forsker John Gottman fokuserer par, som lykkedes på den lange bane, på deres venskab. Hold gang i jeres venskab ved at stille personlige og dybe spørgsmål om stort og småt, fremhæv din partners kvaliteter og giv komplimenter, lav noget spontant og sjovt sammen. Nye oplevelser sammen kan give energi og gnist til jeres relation.

3) Begær og lyst

I modsætning til forelskelse og kærlighed er begær primært en fysisk længsel og seksuel lyst rettet mod krop og udseende hos en person. Det kan også handle om at mærke sig selv, at opleve spænding og eventyr. Ofte er der ikke det store behov for dybe samtaler, og der er heller ingen særlig interesse i hinandens liv. Det handler om at have sex, når I er sammen. Du kan altså sagtens være seksuelt tiltrukket af en person uden, at følelserne følger med.

Hvis du er forelsket følger begæret og lysten typisk med, men hvis du er forelsket oplever du samtidig en stor trang til at opbygge en relation og et forhold. Når relationen udelukkende centrerer sig om begær og lyst, handler det om den fysiske og seksuelle tiltrækning.

I det langvarige parforhold vil lysten komme og gå i perioder. Den vil naturligt dale efter forelskelsen og kommer sjældent på samme niveau igen. Arbejdssituation, afstand, graviditet, alder mm. påvirker alt sammen lysten. Det centrale er, at du får talt med din partner undervejs – så I ikke glider fra hinanden, men derimod taler åbent og nysgerrigt om hinandens forventninger, fantasier og længsler.

Læs også:
6 tegn der forudsiger en skilsmisse
Tilknytning og parforhold: Flygter eller klæber du?
De 5 kærlighedssprog: Hvilket kærlighedssprog taler du?
Utroskab: Hvordan kommer vi videre sammen?

Kilder:
Danmarkshistorien (2021): Skilsmissens århundrede
Experimentarium (2019): 6 vigtige kærlighedshormoner

Vikkelsøe, Jytte (2017): Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, Gyldendal