fbpx

Utroskab: Hvordan kommer vi videre sammen?

Utroskab

Utroskab er forbundet med stærke følelser og kan være altødelæggende for et parforhold. Det er forbundet med svigt, chok, sorg, løgne, had, mistillid og afstand. Når utroskaben rammer udløser det ofte en stor krise. Men det kan også være en ny begyndelse, der fører til forandring, forløsning og et stærkere parforhold. Der er håb og muligheder, hvis I arbejder på det som par.

I denne artikel vil jeg blandt andet svare på følgende spørgsmål: 1) Hvordan defineres utroskab? Hvor går grænsen? 2) Hvorfor er man utro? 3) Skal man fortælle, hvis man har været utro? 4) Hvorfor gør utroskab så ondt? 5) Hvordan kommer man videre sammen efter utroskab? Skal vi gå fra hinanden? og 6) Hvordan forebygger vi utroskab?

1) Hvordan defineres utroskab? Hvor går grænsen?

Ifølge den danske ordbog er utroskab ”det at være sin faste partner seksuelt utro”. Utroskab defineres altså som en seksuel handling uden for det faste parforhold. Jeg vil dog udvide denne definition, da jeg mener, at utroskab handler om tillidsbrud og langt mere end blot en seksuel handling. Det handler om, at enten du eller din partner ikke er tro mod jeres rammer og aftaler.

For mange er utroskab noget af det værste, du kan gøre imod din partner. Trods denne opfattelse er utroskab ganske normalt. Ifølge befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS har 23% af alle mænd og 14% af alle kvinder i Danmark været deres nuværende partner utro mindst én gang. I denne sammenhæng betyder utro, at de har haft sex med en anden uden deres partners accept. Mange opfatter dog også et kys med en kollega til julefrokosten eller hemmelige tekstbeskeder med flirtende karakter som utroskab. Grænsen for utroskab er altså ikke så firkantet og lige til, og utroskab behøver ikke kun være seksuelt betinget. Derfor tror jeg, at der er langt flere, der har oplevet utroskab og affærer end det, statistikkerne umiddelbart fortæller. Ja, faktisk er utroskab ganske normalt – og utroskab kan ramme alle parforhold.

I min optik handler utroskab om tillidsbrud og svigt og i langt mindre grad om, hvad der konkret er sket. Utroskab handler om, at du eller din partner har handlet på en måde, der ikke stemmer overens med jeres aftaler, værdier og forestillinger. Det er altså meget forskelligt fra par til par, hvor grænsen går.

2) Hvorfor er man utro?

Der er utroligt mange årsager til utroskab, og alle historier er forskellige og ofte komplekse. Typisk har den utro part svært ved at forstå, at det skete. Det er utrolig sjældent, at nogen bevidst ønsker at være deres faste partner utro – og at være utro er i høj grad forbundet med tabu og skam. Når utroskaben eller affæren bliver opdaget kan det komme som et chok for begge parter.

For at komme videre sammen efter utroskab, er det vigtigt at undersøge den bagvedliggende årsag, og hvorfor utroskaben er opstået. I mange tilfælde opstår utroskab på grund af afsavn, ensomhed, sextørke, drænende konflikter, for meget alkohol eller som en flugt. Den utro part har med stor sandsynlighed haft svært ved at komme i kontakt med eller kommunikere sine behov. Men utroskab behøver ikke altid at være et tegn på, at der er noget galt i parforholdet.

Utroskab sker også i “sunde” parforhold

Ifølge den amerikanske parterapeut Esther Perel, der har skrevet bestselleren ‘Hvad utroskab kan lære os om kærlighed’, rummer utroskab en grad af hemmeligholdelse, erotisk energi eller følelsesmæssig involvering.

Perel peger på, at der ikke altid er ”sygdom” i parforholdet, idet lykkelige par også oplever utroskab, hvilket skyldes, at vi som mennesker bliver draget af det ukendte og forbudte. Hun beskriver, at mange oplever utroskaben og affæren som personligt udviklende og som en jagt på en ny eller tabt identitet. Her er der altså ikke tale om et skrantende parforhold eller utroskab som et symptom, men i højere grad en eventyrlyst og søgen hos den utro part.

Det er desuden min overbevisning, at mulighederne og fristelserne er større i dag end førhen. Fysisk og online har vi en langt større kontaktflade, og samtidig er forventningerne til den faste partner steget. Vi forventer, at vores livspartner skal være vores bedste ven, rejsemakker, soulmate, sparringspartner, og samtidig skal vi have gnist, seksuel kemi og overraske hinanden. Mange længes efter forelskelsen, gnisten, spændingen og begæret, som præger forholdet i starten. Forelskelsen kommer ikke igen, og i det langvarige parforhold vil der være svære perioder. Som par skal man aktivt vælge hinanden og dyrke relationen for at bevare nærheden og samhørigheden.

Spørgsmålet er, om det er tid til at nytænke utroskab, når det sker for så mange? I stedet for at fordømme og tabuisere, kan vi forholde os åbent og nysgerrigt. Det betyder ikke, at vi skal acceptere utroskab og affærer. Det er grænseoverskridende og dybt smerteligt, når en partner har været utro. Men som par kan utroskab blive et springbræt til større indsigt og udvikling sammen, og i sidste ende kan det give et stærkere og mere realistisk parforhold og kærlighedsliv.

5 former for utroskab

Utroskab er et komplekst fænomen, og årsagen bag afhænger af mange faktorer. Den amerikanske psykolog Jay Kent-Ferraro peger på fire primære årsager og former for utroskab: fantasi- og flugtaffærer, patologiske affærer, opmærksomhedsaffærer og forsømmelsesaffærer. Jeg vil desuden tilføje en femte årsag: friheds- og spændingsaffærer.

1) Fantasi- og flugtaffærer

Størstedelen af alle affærer falder i denne kategori, der typisk handler om en ubevidst længsel efter romantik og spænding. En længsel efter at mærke livet og en flugt fra hverdagens trivialiteter. Det kan også være fantasien om at leve livet med en anden eller på anden måde, der fører til utroskab.

Måske vækker affæren en spænding og forelskelse, som den utro part ikke har mærket i lang tid. Ifølge Kent-Ferraro kan oplevelsen og de stærke følelser føre til et forvrænget billede af affærepartneren som en soulmate, der dermed legitimerer utroskaben. I virkeligheden handler det ikke om en soulmate, men om at blive vækket til live og mærke sig selv.

Tilfældigheder og fortrængte behov kan også føre til fantasi- og flugtaffærer. En festlig situation med for meget alkohol eller mødet med et fascinerende menneske, der pludselig vækker nogle stærke følelser og behov, der tidligere er blevet fortrængt. Den tilfældige affære sker ofte for personer, der er endt i en sårbar og modtagelig position uden selv at være bevidst om det. Det kan også være en flugt fra stress og depression.

Midtvejskrise kan være en ubevidst faktor i utroskab. Midt i livet oplever nogle, at det biologiske ur tikker, og en affære kan give følelsen af at være ung igen og ”jeg kan stadig”. Midt i livet oplever mange, at de reviderer deres livssituation. For nogle handler det også om, hvorvidt de kan se sig selv blive gammel med deres nuværende partner, eller om de ønsker noget andet.

2) Opmærksomhedsaffæren

Nogle har affærer for at opleve den følelsesmæssige forbindelse og spænding, der mangler i deres primære parforhold. De savner at blive set og føle sig i live. Den utro søger altså opmærksomhed, følelsesmæssig nærhed og omsorg i en affære.

Denne type utroskab handler om dårlig prioritering og forsømmelse. Parforholdet er muligvis forsvundet i praktik, karriere og børn. Måske er parret endt med at leve parallelle liv og børnene er det eneste, der holder dem sammen.

I stedet for at prioritere og rette omsorg mod parforholdet søger den utro part trøst ude.

3) Irrationelle eller destruktive affærer

For nogle sker utroskab i kraft af manglende interpersonelle egenskaber og dårlige strategier. Affærer i denne kategori handler om hævn, higen efter opmærksomhed, jalousi eller sabotage.

I dramatiske og kaotiske parforhold bliver utroskab en måde at bekrige hinanden på. Bag dramaet gemmer sig en higen efter følelsesmæssig kontakt, nærhed og opmærksomhed.

Når en part ikke vil tage ansvar og afslutte parforholdet på en ordentlig måde, kan utroskab være en vej ud. Den utro part længes efter et brud, og retfærdiggør sin affære herigennem. En såkaldt sabotageaffære. Parforholdet går typisk først i opløsning, når utroskaben bliver opdaget.

De irrationelle affærer kan bunde i umoden adfærd og en underudviklet evne til at udtrykke og kommunikere sine behov på. De kan også bunde i uhensigtsmæssige mønstre og uforløste konflikter fra fortiden og opvæksten.

4) Patologiske affærer

Patologisk utroskab handler sjældent om parforholdet eller partneren, idet det typisk bunder i narcissisme og afvigende adfærd hos den utro. Den utro part har et forvrænget billede af virkeligheden og tænker typisk kun på egne behov. Denne type utroskab og affærer kan være svær at håndtere og ændre på, eftersom den utro part har en afvigende adfærd. Den utro part kan have svært ved at se, at han eller hun gør noget forkert.

5) Friheds- og spændingsaffærer

For nogle handler utroskaben om at mærke sig selv og livet. En følelse af frihed og personlig autonomi. Utroskaben kan dermed blive en måde at vælge sig selv og sine egne behov til.

Det kan også være en person, der elsker sin faste partner, men føler sig tiltrukket af eller forelsket i flere mennesker på samme tid. De bliver draget af interessante mennesker. Ofte kan det være forbundet med at føle frihed og spænding, men det kan også bunde i, at det monogame parforhold er begrænsende for denne type mennesker. I så fald bør man som par vurdere og tale om mulighederne for en alternativ samlivsform.

3) Skal man fortælle, hvis man har været utro?

Den ultimative frygt er typisk, at den anden forlader dig, hvis du fortæller om utroskaben. Desuden har vi en klar samfundsdiskurs omkring utroskab: Vi skal ikke finde os i det. Frygten for, at den anden smutter, kan gøre det svært at fortælle sandheden. Men hvad hvis din partner får kendskab til utroskaben om 4 måneder eller 10 år? Det vil føles som et tillidsbrud oveni tillidsbruddet, og din partner vil formentlig føle sig ført bag lyset og frarøvet et valg. Et valg, der handler om, hvad din partner ønsker.

I min optik er ærlighed helt centralt for et langtidsholdbart parforhold. Og statistikkerne viser, at langt størstedelen bliver sammen efter at have oplevet utroskab. Ifølge en Gallup-undersøgelse er er det kun 27% af dem, der har været en fast partner utro, der gået fra hinanden.

Når du fortæller om din utroskab, skal du holde ansvaret på din banehalvdel. Det er IKKE din partners skyld, at du har været utro. Du skal tage ansvar for dine handlinger. Du må ikke placere skyld, og du må erkende, at du har skabt en følelsesmæssig skade hos din partner. Det kan godt være, at jeres parforhold har været kedeligt eller dårligt – men det er dit ansvar, at du har været utro.

Måske kommer hele sandheden ikke på bordet i første om gang. Det er smertefuldt og overvældende. Men det kræver åbenhed at genskabe tilliden; ellers fortsætter tillidsbruddet. Hvis tilliden skal genskabes, må sandheden frem. Lad din partner stille spørgsmål og svar ærligt.

Som den utro part kan du lære utrolig meget om dig selv ved at bearbejde utroskaben. Du skal være modig, ærlig og udvise sårbarhed overfor din partner, hvis du ønsker, at I skal forblive sammen.

4) Hvorfor gør utroskab så ondt?

Parforholdet er på mange måder det trygge fundament i livet, og utroskab truer fundamentet. Derfor leder utroskab ofte til en alvorlig krise i parforholdet eller livet. Måske er utroskaben forbundet med et hav af løgne og hemmeligheder, der forværrer situationen og skaber mistillid, hvilket forvolder stor smerte. Utroskab er et stort svigt og for nogle en traumatisk oplevelse, der kan lede til stress, depression eller angst. Det er ikke unormalt at utroskab kan føre til en sygemelding.

Det kan være følelsesmæssigt overvældende for både den utro og den forurettede, når utroskaben bliver opdaget. Når affæren eller utroskaben bliver afsløret, rammer en bølge af følelser og fysiske reaktioner. Den første reaktion er typisk chok. Chokket kan være forfulgt af vrede, frygt, frustration eller sorg.

Utroskab er smertefuldt for begge, og derfor skal smerten hos den utro part ikke negligeres. Den utro part har ofte en stor smerte, som bliver pakket langt væk. Den utro part kan være fyldt med skyldfølelse og skam. Måske kan han eller hun slet ikke genkende sig selv.

Utroskab kan generelt føre til en følelse af tab. Tabet af tillid, drømme, forestillinger og verdensbillede. Nogle oplever det som et tab af identitet. Hvem er jeg nu? Hvem er vi? Hvad skal vi nu? Hvem er jeg, hvis vi går fra hinanden? Hvem er jeg, hvis vi bliver sammen? Hvad betyder det for mit moralske kompas? Mine værdier?

Nogle kan blive følelsesmæssigt oversvømmet og nærmest lammet af situationen. De beskytter sig selv ved at trække sig, og de kan have svært ved at udtrykke sig og få kontakt til følelserne.

5) Hvordan kommer man videre sammen efter utroskab?

Lang de fleste finder en vej. Det er særligt den første tid efter utroskaben, der er afgørende for, hvordan du og din partner heler og kommer videre sammen eller hver for sig. Det er utrolig vigtigt at søge hjælp hurtigt, hvis I har svært ved at håndtere krisen selv.

For at komme videre venter et krævende stykke arbejde fra begge parter. Først og fremmest må den utro tage fuldt ansvar for sine handlinger, og helingen sker for alvor, når den der har været utro, ser og anerkender smerten hos den forurettede partner. Dernæst kræver det ærlighed, tid og bearbejdning.

  • Ærlighed. For at komme videre må den utro part være åben overfor spørgsmål – og svare ærligt.
  • Tid. Det kræver tid at bearbejde svigtet, og det kan tage lang tid at genopbygge tilliden og troen efter utroskab. For nogle tager det måneder for andre op til flere år.
  • Bearbejdning. Nogle finder en vej ved at få snakket ud om tingene og aktivt tilvælge hinanden igen. Nogle søger hjælp hos en parterapeut.

Jeg oplever, at utroskab kan være et springbræt for parforholdet, hvis I som par arbejder hårdt på det. Det kan blive et nyt kapitel og åbne for et mere kærlighedsfyldt parforhold på den lange bane, men det kræver en stor indsats fra jer begge at komme videre.

I mange tilfælde må I også indse, at I begge har haft del i, at jeres parforhold blev skrøbeligt og modtageligt overfor utroskab. Måske har I undgået svære og sårbare samtaler før utroskaben. Dem bliver I nødt til at tage nu.

Tvivlen: Skal vi gå fra hinanden efter utroskab?

Skal vi gå fra hinanden nu? Skal vi blive sammen efter utroskaben? Det er helt naturligt, at tvivle efter utroskab. Det kan både være den utro part og den forurettede part, der tvivler. Hvis du er den utro part, er du måske forelsket i en anden end din partner? Det er også værd at overveje om dit parforhold er værd at arbejde på. Kan vi få det godt? Hvad har vi at kæmpe for? Børn, gode minder, et stærkt fundament? Ofte er det par, der har noget at kæmpe for, der bliver sammen.

Hvis du er den forurettede part, frygter du sikkert, at det vil ske igen. Det gamle ordsprog ”en gang utro, altid utro” dukker ofte op, når emnet falder på utroskab. Der er mange samfundsdiskurser og -normer, der fortæller os, at vi ikke skal finde os i utroskab. Hvis du tror på dette ordsprog, er det med stor sandsynlighed en forsvarsmekanisme, der ubevidst beskytter dig fra at blive såret og stole på din partner. Hvis du selv er utro igen og igen eller finder sammen med personer, der er utro igen og igen, handler det muligvis om en ubearbejdet bagage eller din tilknytningsstil.

Du skal være ekstra opmærksom på dig selv og dine egne ønsker, hvis tre af nedenstående scenarier udspiller sig:

  • Hvis din partner er utro igen og igen, og gang på gang ikke overholder jeres aftaler.
  • Hvis din partner ikke tager ansvar for sin adfærd og ikke vil bearbejde utroskaben.
  • Hvis din partner ikke angrer eller viser omsorg. I så fald skal du være opmærksom på, om din partner har ændret sig på grund af situationen eller ej. Hvis din partner generelt ikke angrer eller udviser manglende omsorg overfor dig, kan der være tale om en patologisk affære og en afvigende adfærd. Har situationen derimod gjort, at din partner er følelsesmæssigt oversvømmet, kan det lede til fornægtelse og magtesløshed. For nogen er utroskaben så smertefuld, at de lukker ned og negligerer. Det er en forsvarsmekanisme – og det er værd at arbejde med.

Genskab tilliden efter utroskab

Det kræver tid at genskabe tilliden og troen på parforholdet. Den, der har været utro må udvise oprigtig anger og bevise, at han eller hun ønsker parforholdet. Den utro part må desuden tage 100% ansvar for sine handlinger og forpligte sig på, at utroskaben er slut, mens den anden må forpligte sig på at tilgive. Samtidig må I begge forpligte jer på at starte et nyt kapitel i jeres forhold.

Jeg anbefaler, at I som par tager en snak omkring tillid. Hvad er tillid for jer hver især? Hvad skal der helt konkret til for at genskabe tilliden? Tillid er også tryghed, respekt og engagement. Det er at overholde aftaler, men også at udvise oprigtig interesse i hinanden. Det er en nysgerrighed på hinandens liv og indre verden.

For at genoprette relationen og jeres kærlighed, må I dyrke jeres parforhold og venskab på en ny måde. Det kræver tid, engagement og bearbejdning. Det handler også om at se indad og undersøge de bagvedliggende temaer i jeres relation.

Hvis I formår at få bearbejdet utroskaben, vil det med tiden blive et overstået kapitel.

Hvad kan utroskaben lære os?

Utroskab handler ofte om ubevidste længsler. Hvad gav utroskaben? Hvilke sider af dig selv kom frem? Hvad så den anden i dig som din faste partner ikke ser? Hvad kan denne svære situation lære jer om hinanden? Ønsker du et monogamt forhold eller ej? Kan I inkorporere noget nyt i jeres parforhold?

Det er vigtigt, at du som den utro part finder ud af, hvad der fik dig til at være utro. Hvis du lærer af din utroskab, kan det mindske risikoen for utroskab i fremtiden.

Parterapi efter utroskab

Hjælp til utroskab. Utroskab er forbundet med stærke følelser, der kan være svære at håndtere selv. Det kan være svært at skabe forståelse og dybere indsigt, da det simpelthen gør for ondt at tale om eller skaber svære konflikter imellem jer.

Som parterapeut hjælper jeg jer med at få større indsigt og håndtere de svære følelser. Jeg giver jer et rum, hvor I kan tale om utroskaben. Jeg tilbyder parterapi i Kolding eller online parterapi. Kontakt mig, hvis I ønsker en tid.

6) Hvordan forebygger vi utroskab?

Par, der kender hinandens grænser, har bedre forudsætninger for troskab og tillid. Det er op til jer, at definere friheder og grænser i jeres parforhold – og det er op til jer at tage snakken. For mange er det dog et ubehageligt emne, og derfor undlader de fleste at tage emnet op. Mange indgår i et parforhold uden at forholde sig til grænserne for forholdet.

Ofte er utroskab først noget, vi taler om, når det er sket. Men mit bedste råd er, at tale om det, før det sker.

Samtidig er det vigtigt løbende at arbejde på den kærlige kontakt i parforholdet, og at blive bevidst om de mønstre og dynamikker som udspiller sig i jeres relation. Parforholdet rummer et stort potentiale for fælles og personlig udvikling.

Flere og flere vælger nye måder at skabe forhold på, men i vores moderne samfund er det stadig det monogame forhold, der er idealet og standarden. Her følger ofte nogle usagte forventninger og grænser med. Samtidig lever den hollywoodificerede drøm om den store forelskelse og den eneste ene stadig. Når blot du finder den eneste ene, så er alle andre uinteressante. Men sådan er det meget, meget sjældent. Utroskab og grænsesætning er sjældent noget, der bliver talt om i parforholdets nyforelskede etableringsfase. Grænserne bliver først rigtig tydelige, når de bliver overskredet, og det måske er for sent.

Undersøg fortiden og din tilknytningsstil

Hvis utroskaben bliver ved med at fylde, kan det skyldes, at I ikke har bearbejdet og helet smerten tilstrækkeligt. Måske er der dybereliggende følelser og behov, som I ikke har fået håndteret. Utroskab, uanset om du er den utro eller forurettede, kan hænge sammen med andre svigt i dit liv eller strategier tilbage fra din opvækst. Det kan være stærke strategier og dybe følelser fra fortiden, der spiller ind. Læs mere om tilknytning og parforhold her.

Har du flere spørgsmål til om utroskab, eller savner du at få et emne belyst yderligere? Skriv til mig på emma@emmavo.dk eller book en tid til parterapi i Kolding eller parterapi online.

Læs også:
De 5 kærlighedssprog: Hvilket kærlighedssprog taler du?
Tilknytning og parforhold: Flygter eller klæber du?
De 3 typiske konfliktmønstre i parforholdet

Kilder:
Kent-Ferraro, Jay (2012): Once a Cheater, Always a Cheater… Maybe Not, Psychology Today 
Perel, Esther (2017): Hvad utroskab kan lære os om kærlighed, 1. udgave, 1. oplag, 2018, Gyldendal, København
Statens Serum Institut og Aalborg Universitet (2019): Projekt SEXUS – En befolkningsundersøgelse
TNS Gallup (2013): Gallup om utroskab