fbpx

Desorganiseret tilknytning i parforholdet

Desorganiseret tilknytning

Får du pludselige vredesudbrud, eller har du mange humørsvingninger? Forventer du altid det værste i dine parforhold? Har folk beklaget sig over din kontrollerende adfærd? Har du ofte svært ved at tolke signalerne fra andre? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, har du formentligt et desorganiseret tilknytningsmønster.

Den desorganiserede tilknytningsstil er uforudsigelig og følelseskaotisk, og personer med denne tilknytningsstil har ofte traumatiske oplevelser med sig fra opvæksten. Omkring 5% af befolkningen har denne tilknytningsstil.

Derfor bliver tilknytningsstilen utryg, desorganiseret og kaotisk

Dit barndomshjem har været præget af ekstreme tilstande, hvor dine behov blev tilsidesat, og dine nære relationer forvoldte dig smerte. Dine forældre har været enten inkonsistente, truende, følelseskaotiske eller misbrugere. Det er også muligt, at dine forældre har overført egne traumer til dig. Uforudsigeligheden og kaoset har gjort det umuligt at danne systematiske strategier eller adfærd, der kunne skabe kontakt og nærhed med dine forældre. Dine forældre har vekslet mellem “kom her” og “bliv væk”, hvilket har skabt en grundlæggende utryghed og angst hos dig.

Som barn har din adfærd været uforudsigelig, og du har reageret ved at isolere dig selv og tage afstand eller ved at være udadreagerende og nem at ophidse. Du har været fanget i en paradoksal situation, hvor dine forældre på en og samme tid har været kilde til kærlighed og frygt, og hvor du både har opsøgt dem og flygtet fra dem. Du har lært, at kærligheden er forbundet med smerte.

Den desorganiserede tilknytning i voksenlivet og kærlighedsrelationer

Den desorganiserede tilknytningsstil er egentlig ikke et mønster, idet adfærden er atypisk og uregelmæssig. Derfor trækker den både på adfærd fra undvigende og ambivalent tilknytning. Hvis du har en desorganiseret tilknytning har du et overaktivt alarmberedskab, og du lider muligvis af psykisk sygdom. Du oplever, at mennesker er svære at forstå og gennemskue i kraft af dine barndomsoplevelser.

Din uforudsigelige adfærd kommer blandt andet til udtryk i dit arbejdsliv, hvor dine kollegaer kan opleve dig som lunefuld – en tikkende bombe. Den gode stemning kan lynhurtigt ændre sig i en presset situation, og det kan få kollegaer til at tage afstand.

I parforholdet er det svært for dig at vurdere, hvornår en relation er tryg eller utryg. Dine parforhold er ofte stormfulde og præget af magtkampe, hvor der skal findes en vinder og taber.

Dit kærlighedsmønster bærer præg af “Kom her! Nej, bliv væk!”. Du drømmer og længes efter nærhed og tryghed, men det får samtidig dine alarmklokker til at ringe. Du oplever nemlig kærligheden som forvirrende og skræmmende, hvorfor du muligvis har mange forliste forhold bag dig. Hvis du er i et længerevarende parforhold, har din partner typisk affundet sig med din utilregnelighed og lunefulde adfærd. Din desorganiserede tilknytning får dig til at række ud efter og søge din partner, for dernæst at trække dig bange væk eller angribe i frustration.

Tilknytning er dynamisk

Som skrevet i artiklen Tilknytning og parforhold grundlægges dit tilknytningsmønster og dine relationelle strategier i barndommen, men de er dynamiske størrelser, der formes af dine erfaringer og relationer over tid. Derfor har du mulighed for at udvikle din tilknytningsstil, og du kan lære at blive mere tryg. Når din tilknytning bliver mere tryg, får du det bedre med dig selv, og du opbygger nemmere stabile og kærlige relationer.

Når du bliver mere bevidst omkring dig selv og din fortid, får du også mulighed for at ændre din adfærd og dine mønstre. En kompliceret relation til dine forældre skaber stort set altid problemer, og hvis du har en desorganiseret tilknytning kræver det typisk et længere terapiforløb, der kan gøre dig klogere på din automatiske adfærd og hele dine traumer fra barndommen. Du er velkommen til at kontakte mig på emma@emmavo.dk, hvis du ønsker at vide mere om den desorganiserede tilknytningsstil.

5 gode råd til dig med desorganiseret tilknytning:

  • Fokuser på de trygge og stabile relationer i dit liv
  • Bliv opmærksom på at barndommens traumer er fortid
  • Afslut uhensigtsmæssige og destruktive forhold
  • Fokuser på dine ressourcer og handlemuligheder
  • Opsøg professionel hjælp og få helet dine traumer

Læs også:
De 4 tilknytningsmønstre og parforhold
Tryg tilknytning
Undvigende tilknytning
Ambivalent tilknytning
Single: Hvorfor er kærligheden så svær?

Kilder:
Heller, Diane Poole (2019): The Power of Attachment: How to Create Deep and Lasting Intimate Relationships, Sounds True, Canada
Josefsson, Dan og Egil Linge (2008): Kærligheden – Fra første øjekast til et varigt forhold, 1. udgave, 8. oplag, 2019, Borgens Forlag, Gyldendal, Danmark
Kragelund, Connie (2011): Kærlighedens vildveje, 1. udgave, 2. oplag, Forlaget Go’ Bog, Danmark