fbpx

Parterapi i Kolding

Effektiv parterapi i Kolding

Sidder I fast i opslidende konflikter? Savner I respekt og tillid? Oplever I jalousi? Længes I efter nærhed og kærlig kontakt? Måske står I midt i krisen?

Som parterapeut har jeg støttet og mødt mange modige par på deres rejse mod et kærligere og mere berigende parforhold.

For det er muligt at skabe varige forandringer, større trivsel og et mere kærligt parforhold - og jeres rejse kan begynde lige nu.

Lad mig guide og hjælpe jer med at styrke jeres parforhold og kærlighedsliv. Uanset om I søger at genoprette forbindelsen eller navigere igennem en skilsmisse. Jeg tilbyder professionel støtte og vejledning igennem hele processen.

Parterapi er for jer, der ønsker at udvide jeres forståelse for jer selv og hinanden. Sammen skaber vi et fornyende og åbent rum, hvor jeres trivsel er i fokus.

Online parterapi er også en mulighed, hvis I bor langt væk eller ønsker større fleksibilitet.

parterapi kolding

Hvorfor gå i parterapi?

Ingen er perfekte, og alle par møder udfordringer med tiden. Forelskelsen bringer naturligt mennesker sammen, mens kærligheden kræver aktive valg og fokus for at klare sig. Parforholdet og den romantiske relation får både det bedste og værste frem i os. Det som er afgørende for, om I bliver sammen, er tilgangen til jeres problemer.

Det er min oplevelse, at alt for mange er tøvende med at søge hjælp i tide. At bevare og vedligeholde kærligheden er nemlig ikke nogen nem opgave i en travl hverdag og et samfund, der dyrker højt tempo, individualitet og høje forventninger. Så lad os lige være realistiske; at bevare gnisten og vedligeholde kærligheden er svært for rigtig mange par. Op mod halvdelen af danske ægteskaber ender i skilsmisse, og i 2022 var skilsmisseraten på 39%. Ligeledes viser tal, at op mod 75% af sammenbragte familier ender med at gå fra hinanden.

Parterapi er en professionel og støttende ramme, der giver jer mulighed for at udforske og forbedre jeres forhold på en konstruktiv måde. Det hjælper jer med at håndtere konflikter og kommunikere bedre.

Send en mail til emma@emmavo.dk, hvis I ønsker at gå til parterapi i Kolding eller læs mere om online parterapi her.

Når konflikterne og negativiteten overtager

Der kan være rigtig mange grunde til at opsøge en parterapeut. Det kan være manglende intimitet, forskellige forventninger til hinanden, jalousi, opslidende skænderier, overvejelse om skilsmisse, utroskab, tvivl og mange andre ting, der udfordrer relationen.

Med tiden drukner nysgerrigheden, respekten og de kærlige følelser, mens de negative mønstre overtager og forbindelsen bliver dårligere. Nogle vil sige, at "de er vokset fra hinanden". Måske undgår I visse emner eller små ting blæses op til store skænderier. Måske ender I med en krise eller et stort tillidsbrud, fordi I begge længes efter noget mere eller noget andet. Ofte er vi så optaget af os selv, vores egne tanker eller at sende et modsvar retur, at vi ikke formår at lytte oprigtigt og nysgerrigt. Vi overser eller misforstår vores partners hensigter, eller hvad vores partner egentlig siger.

Hvis I ikke får gjort noget ved jeres situation, ender den dårlige kommunikation med opslidende skænderier eller uhensigtsmæssige mønstre, der gentager sig igen og igen - og til sidst bliver afstanden så stor, at et brud bliver uundgåeligt.

Når to mennesker vælger hinanden, vil der helt naturligt opstå konflikter og svære perioder, men det er min klare overbevisning, at det er muligt at skabe en tryg og varig kærlighed, hvis vi dyrker den anerkendende kommunikation, venskabet og den følelsesmæssige fordybelse.

Hvornår er det tid til parterapi?

Der er talrige grunde til at opsøge hjælp. Mange par søger støtte, når udfordringerne bliver for overvældende, eller når krisen rammer. 

Som parterapeut er det dog mit håb og ønske, at flere par opsøger hjælp langt før. Rigtig mange kunne øge deres trivsel med parterapi - også selvom de umiddelbart har det godt. Vi har alle blinde vinkler og ubevidste strategier, og i parterapien arbejder vi med at øge bevidstheden og se nye vinkler, der kan styrke jer.

Herunder nævner jeg nogle af de temaer og emner, som jeg især arbejder med i min praksis.

Kommunikationsudfordringer udgør ofte en kilde til misforståelser og konflikter hos de par, som jeg møder. Manglende eller utydelig kommunikation fører typisk til frustration og distance. Som parterapeut hjælper jeg jer med at forbedre jeres kommunikative færdigheder, så I lærer at udtrykke behov, ønsker og grænser på en mere konstruktiv måde. Jeg vil støtte jer i at praktisere aktiv lytning, udtrykke jer selv klart og opnå en dybere forståelse for jeres individuelle perspektiver og forskelligheder.

Konflikthåndtering er afgørende for et sundt parforhold. Mange af de par, som jeg møder i min praksis, har opslidende konflikter. I parterapien undersøger vi sammen jeres relationelle strategier, konfliktmønster, og konflikternes bagvedliggende temaer. Jeg hjælper jer med at identificere de underliggende årsager til konflikter og guider jer hen imod en større forståelse og tryghed over tid. I vil opnå nye indsigter og strategier til at håndtere konflikter, som med tiden fremmer samarbejde, forståelse og gensidig respekt.

Utroskab og tillidsbrud er ofte forbundet med stor smerte og krise i parforholdet. Utroskab kan forårsage dybe følelsesmæssige sår. Som parterapeut tilbyder jeg jer et sikkert og fortroligt rum, hvor I kan udforske de følelsesmæssige udfordringer, der opstår efter utroskab, så I kan tilgive og genopbygge tilliden og forståelsen imellem jer. Som jeres parterapeut vil jeg støtte jer i at tackle de underliggende årsager til utroskaben og guide jer i processen med at genopbygge jeres fundament.

Ubalance i familielivet og ‘The Mental Load’ er for alvor blevet et tema i den offentlige debat, og det har åbnet op for nye samtaler om ubalance og ligestilling i hjemmet og familielivet. Den skæve balance bliver typisk først rigtig tydelig, når to bliver til tre eller flere. At håndtere huslige opgaver, børneansvar og familielivets forpligtelser er krævende. Som parterapeut hjælper jeg med at synliggøre og forstå ubalancen, og jeg hjælper jer med at have en anerkendende og undersøgende samtale. Det handler om at få skabt god kommunikation og tage hånd om ansvarsfordelingen mellem jer, så I kan skabe et mere balanceret familieliv.

Parterapi i Kolding eller parterapi online giver jer en støttende ramme, så I kan finde en stærkere og mere kærlig vej videre.

Hvordan foregår parterapi hos mig?

I parterapien hjælper jeg jer med at lytte og forstå hinanden, så I bliver bedre til at udtrykke jeres behov og forventninger. Jeg fokuserer på at synliggøre de underliggende temaer og mønstre i jeres konflikter, så I opnår en dybere forståelse for jeres relation og fremadrettet bliver bedre til at håndtere jeres udfordringer. 

I er eksperterne i jeres liv, og jeg har ingen endegyldige sandheder eller svar. Min tilgang er undersøgende og lyttende, og sammen kigger vi på mønstre og udfordringer. Det er jer, der bestemmer, hvad der er vigtigt i vores samtaler. Jeg vejleder, støtter og stiller uddybende spørgsmål, så I kan opnå en bedre kontakt og større indsigt.

For mig er det vigtigt, at I igennem terapien lærer jer selv bedre at kende. Når du kender dig selv bedre, kan du i højere grad mærke egne behov, handle på dem og kommunikere tydeligere.

Kemi imellem terapeut og klient er en afgørende faktor for en åben og tryg dialog, og jeg vil selvfølgelig gøre mit bedste for, at I føler jer mødt og forstået. For mig er det vigtigt, at I føler jer velkommen, og mit ønske er, at vi i fællesskab skaber et åbent og fortroligt rum, hvor der er plads til følelser og dyb forståelse for jeres udfordringer. 

Tilknytningsteorien som grundlag

Som cand.mag. og parterapeut har jeg specialiseret mig i kommunikation, relationelle strategier og følelsesmæssig fordybelse. Jeg har en bred teoretisk baggrund, men jeg er særligt inspireret af forskning fra The Gottman Institute, imago og emotionsfokuseret parterapi, hvoraf de sidstnævnte forholder sig til opvækstens indvirkning på voksenlivet. Emotionsfokuseret parterapi har sit forskningsmæssige og teoretiske afsæt i tilknytningsteorien, som peger på, at vi alle har et basalt behov for at føle os stabilt og trygt forbundet.

Tilknytningsteorien danner grundlaget for min tilgang, og derfor er jeg også af den overbevisning, at vores barndom og opvækst spiller en central rolle i vores voksenliv. De relationelle strategier bliver grundlagt i barndommen og gentages typisk i romantiske forhold på godt og ondt. Utryg tilknytning skaber ofte problemer i parforholdet. I parterapien arbejder vi på at gøre jeres relation og kontakt mere tryg og stabil.

Læs mere om de fire tilknytningsstile her.

Når I styrker jeres relation og kærlighed igennem parterapien, oplever I en større tryghed og respekt, der giver grobund for mere intimitet og større trivsel. Det faktisk alle facetter af dit liv positivt, og du får et større overskud til at udfolde dig individuelt. 

I vælger om vi skal mødes til parterapi i Kolding eller online parterapi. Processen er den samme, og jeg oplever, at begge dele er effektivt.

Sådan foregår et parterapeutisk forløb typisk hos mig:

 1. Den første samtale: Jeg vil spørge ind til jeres historik, udfordringer og mål for terapien. Vi tager hul på de reflekterende samtaler, og I fornemmer kemien og min stil. En samtale varer ca. 90 min.
 2. Den terapeutiske proces: Processen fremadrettet afhænger altid af jeres specifikke situation. Langt de fleste par, der kommer hos mig, oplever en positiv effekt efter 4-5 samtaler over en periode på 4-10 uger. Andre kommer én gang om måneden over et års tid, fordi det parterapeutiske rum er et trygt sted at ytre sig, og de investerer løbende i den gode kontakt og kommunikation.
 3. Den anerkendende dialog: Jeg vil lede samtalerne og sørge for at skabe aktive, anerkendende og ligeværdige dialoger, hvor I begge får plads. Jeg vil hjælpe jer med at identificere problemområder, forbedre kommunikationen mellem jer samt udforske følelser og behov. Som par deltager i aktivt i samtalerne ved at lytte til hinanden, udtrykke jer ærligt og respektfuldt samt reflektere over jeres eget og hinandens perspektiver.
 4. Hjemmeopgaver: Derudover vil jeg af og til give øvelser, fokusområder eller læsestof, som I kan arbejde med imellem vores samtaler.

Individuelle samtaler

I langt de fleste tilfælde ønsker jeg at se jer som par, men i nogle tilfælde vil jeg foreslå, at I kommer til en individuel samtale hver især. Her vil jeg pointere, at jeg ikke holder på hemmeligheder, og derfor er det vigtigt, at alt som vi taler om, kan deles i det fælles rum med din partner.

De individuelle samtaler tager samme afsæt som parterapien, og sammen undersøger vi de underliggende temaer og følelser, der udspiller sig i parforholdet og dine nære relationer. Ofte har vi nogle særlige strategier, som kommer til udtryk i samspillet med partner, familie, venner og arbejdskollegaer. I vores samtaler prøver vi at få en større indsigt i de følelser, overlevelsesstrategier og mønstre, som du trækker på.

Hvad kan parterapi gøre for jer?

Jeg ser mange forbedringer og resultater hos de par, der kommer i min praksis. Kærligheden, venskabet og empatien vokser i løbet af et forløb. Parterapien er ofte starten på et nyt kapitel og en ny tilgang til parforholdet og kærligheden. Det skaber en ny bevidsthed om, at kærligheden kræver fokus og aktive valg.

Herunder nævner jeg nogle af de forbedringer, som I vil opleve, når I går i parterapi hos mig.

Bedre kommunikation: Parterapi tilbyder et sikkert rum, hvor I kan lære effektive kommunikationsværktøjer. Gennem guidede samtaler får I en større indsigt i hinandens behov, tanker og følelser på en dybere måde, hvilket skaber en stærkere forbindelse. I parterapien har vi et stort fokus på tydelighed og ærlighed, der styrker trygheden og tilliden.

Konstruktiv konfliktløsning: Alle parforhold oplever konflikter. Parterapi hjælper jer med at forstå årsagerne bag konflikterne og giver jer redskaber til at løse dem konstruktivt. Vi undersøger jeres ubevidste roller, mønstre og dynamikker. Dette styrker jeres evne til at tackle uenigheder og forskelligheder på en sund og respektfuld måde.

Styrket intimitet og forståelse: Parterapi fokuserer på at genoplive eller styrke intimiteten i jeres forhold. Ved at udforske følelser og behov får I en dybere forståelse for hinanden, hvilket forbedre den følelsesmæssige og intime forbindelse.

Individuel og fælles vækst: Det påvirker alle facetter af livet negativt, når parforholdet ikke trives. Parterapi hjælper jer med at identificere fælles eller personlige udfordringer og give redskaber til vækst og udvikling, som gavner jer begge. I parterapien åbner vi op for de sårbare samtaler, så I styrker jeres venskab og fortrolighed. Desto tryggere og mere forbundet I er som par, desto større individuel frihed og udfoldelse vil I opleve.

Forebyggelse af fremtidige udfordringer: Ved at adressere aktuelle problemer og arbejde proaktivt på at forbedre jeres forhold kan parterapi forebygge fremtidige udfordringer. Det kan give jer et sundt og holdbart parforhold. I parterapien arbejder vi på at styrke jeres venskab og fundament, så I får et sundt og holdbart forhold, hvor I begge trives.

Støtte til store livsudfordringer eller kriser: Jeg støtter jer, når livets udfordringer melder sig. Det kan være stress, tab, tillidsbrud eller skilsmisse. Kriser kan være smertefulde, men de kan også føre til stor udvikling, hvis I tør åbne for de svære og sårbare samtaler. Jeg støtter jer med at navigere gennem vanskelige tider sammen.

Hvor lang tid skal vi gå i parterapi?

Terapi er en proces, der afhænger af jeres indsats, tilstand og situation samt kemien til terapeuten. Det afhænger af, hvor svært I har det ved opstart, og hvordan I håndterer terapien. Det er meget individuelt, hvordan et forløb ser ud, eller hvor lang tid terapien strækker sig over. Det er dog min vurdering, at mange par er nået langt på 5-10 samtaler.

Vi starter op med en enkelt samtale, hvor I fornemmer kemien, og herefter aftaler vi fra gang til gang, hvornår vi skal ses, og hvad I har brug for. Jeg anbefaler typisk, at vi ses én gang om ugen de første par gange. Men vi tilrettelægger selvfølgelig altid terapien ud fra jeres behov og ønsker.

Hvad koster parterapi?

Prisen på parterapi afhænger af alt fra lokation, uddannelsesbaggrund og erfaring. Parterapi er en investering i jeres parforhold, trivsel og fælles fremtid.

I får mest værdi for jeres penge, hvis I er indstillet på, at arbejde med jer selv og tage ansvar. Det kræver, at I begge lytter med åbne hjerter og er klar til at ændre på tingene. Som parterapeut vejleder og støtter jer til at genfinde lysten og kærligheden til hinanden. 

Hos mig er prisen for parterapi i Kolding og online parterapi den samme.

Se mine vilkår og priser på parterapi her.

5 grunde til at vælge mig

Som parterapeut forpligter jeg mig på at skabe et fortroligt, trygt og støttende rum, hvor I kan udforske jeres parforhold og finde veje til forbedring og heling. Herunder finder I en række grunde til, hvorfor jeg er den rette til at vejlede jer på jeres rejse mod et sundere og mere kærlighedsfyldt parforhold:

 1. Den personlige relation
  Kemien og tilliden til parterapeuten er altafgørende for et godt forløb. Faktisk peger forskningen på, at den personlige kemi og relation er den vigtigste faktor. I fornemmer måske allerede, hvem jeg er, når I læser her - men at mødes er den bedste mulighed for at vurdere om, der er et match for jer.
 2. Empati og nysgerrighed
  Som menneske er jeg nysgerrig, og jeg er dybt optaget af, hvordan vi mennesker formes af opvækst, systemer, kulturer og normer. Jeg bestræber mig altid på at møde jer med empati, nysgerrighed og åbenhed.
 3. Forsknings- og resultatorienteret
  Mit ultimative mål er at hjælpe jer med at opnå varige og meningsfulde forandringer i jeres liv. Jeg har grundlæggende en forskningsbaseret tilgang, og jeg fokuserer på at gøre parterapien realistisk og relevant for jer.
 4. Skræddersyet tilgang, der passer til jer
  Alle par er unikke og forskellige, og derfor tilpasser jeg min tilgang til netop jeres behov som par. Gennem en kombination af evidensbaserede metoder og empatisk lytning skaber jeg et skræddersyet terapiforløb, der adresserer jeres specifikke udfordringer og mål.
 5. Uddannelse og erfaring
  Jeg er uddannet cand.mag. og certificeret parterapeut, og jeg holder mig løbende opdateret inden for nyeste forskning. Jeg har hjulpet mange par med forskellige udfordringer, og jeg har set, hvordan forskellige dynamikker og problematikker kan påvirke parforholdet.

Hvornår er parterapi en god idé?

Der er mange grunde til at gå i parterapi i Kolding eller online, og her finder du en række udsagn, der indikerer, hvornår det er tid til at søge hjælp. I langt de fleste tilfælde er det muligt at genoplive jeres parforhold, hvis I begge ønsker det.

 • Hvis du ønsker at forny, uddanne og udvikle jeres parforhold
 • Hvis du oplever de samme sure diskussioner og konflikter igen og igen
 • Hvis du oplever svigt eller utroskab, og I ønsker at blive sammen
 • Hvis du tvivler og tænker, at du måske har valgt den forkerte
 • Hvis du i stigende grad bruger din energi uden for parforholdet
 • Hvis du oplever, at familielivet ikke fungerer
 • Hvis du keder dig i dit parforhold og søger andres opmærksomhed
 • Hvis du erfarer jalousi eller usikkerhed i parforholdet
 • Hvis du står overfor en skilsmisse og skal finde det gode forældresamarbejde
IMG_6547
parterapi kolding

Parterapi Kolding

Som parterapeut i Kolding er jeg klar til at hjælpe jer med jeres udfordringer. Book tid til parterapi i Kolding nu og find vejen videre. Jeg tilbyder samtaler i min praksis på Centervej 2A i Kolding. Centralt i Trekantsområdet og lige ved motorvejen. Parterapi i Sønderjylland. Tæt på Vejen, Brørup, Vamdrup, Egtved, Lunderskov og Christiansfeld.

Læs mere om åbningstider, priser og adresse her.

Send en mail til emma@emmavo.dk for at booke tid.